Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Baresh

Food

لذت یه پیتزای خوشمزه
با پیتزای مخصوص کلبه بارش

فست فودهای زنجیره ای
کلبه بارش

Image not availableImage not available
Image not availableImage not available
Image not availableImage not available
Image not availableImage not available
Image not availableImage not available
Image not availableImage not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

french fries

&

hamburger

Arrow
Arrow

فست فود زنجیره ای بارش

مجموعه فست فودهای زنجیره ای کلبه بارش در سال 1394 تاسیس گردید. هدف از تاسیس این مجموعه، نه تنها ایجاد یک یا چند رستوران فست فود ، بلکه ارائه غذایی با کیفیت و متمایز ، همراه با تامین رضایت مشتریان بود. از آنجایی که حوزه فست فود سابقه کمی در ایران دارد رسیدن به این هدف بدون مطالعات و تحقیقات گسترده امکان پذیر نبود و گروه بارش پس از انجام این تحقیقات با فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز و استاندارد های حرفه ای فعالیت خود را با راه اندازی نخستین شعبه بارش در خرداد 1394 آغاز نمود. برای نیل به این آرمان و ایجاد مجموعه فست فودهای استاندارد و موفق جهت ارائه غذایی با کیفیت، بارش فرایند توسعه شعب خود را به سرعت پیش برد و توانست در طول 2 سال از فعالیت خود 4 شعبه دیگر را نیز در شهرهای نکا، ساری و تهران راه اندازی نماید.

لذت طعمی متفاوت

 

با کیفیت و متمایز

 

کیفیت بی نظیر

 

 

 

 

مجموعه فست فودهای زنجیره ای کلبه بارش